Inherited Cardiomyopathies: Genetics and Gene-Environment Interactions

Karin Yvon van Spaendonck-Zwarts

Onderzoeksoutput

4945 Downloads (Pure)

Samenvatting

In de laatste decennia zijn er belangrijke doorbraken geweest die hebben geleid tot het bekend worden van genetische factoren betrokken bij het ontstaan van erfelijke hartspierziekten (cardiomyopathieën). Dit is met name van belang voor naaste familieleden van patiënten met een hartspierziekte. Vroegtijdige herkenning van mensen met een hartspierziekte en het opsporen van familieleden die een verhoogde kans hebben op een hartspierziekte zijn van belang om complicaties te voorkomen en morbiditeit en mortaliteit te verminderen. Dit proefschrift gaat met name over een hartspierziekte die gepaard gaat met verwijding van de hartspier (gedilateerde cardiomyopathie, ofwel DCM). Het eerste deel van het proefschrift gaat over genetische oorzaken en karakterisering van de verschijnselen die hiermee gepaard gaan. Verschillende Nederlandse founder mutaties (mutaties die vele generaties geleden zijn ontstaan) passeren de revue. Het tweede deel van het proefschrift gaat over twee tot nog toe onbekende gen-omgeving interacties bij erfelijke cardiomyopathieën: zwangerschap en chemotherapie. Een belangrijke ontdekking die in dit deel wordt beschreven is dat een deel van de gevallen van zwangerschapsgerelateerde hartspierziekte erfelijk is, terwijl voorheen gedacht werd dat dit type hartspierziekte niet erfelijk is. Deze ontdekking wordt ondersteund door het aantonen van mutaties in het grootste gen van de mens, het Titine gen. Dit enorm grote gen kan pas sinds kort in zijn geheel op grotere schaal worden onderzocht (door nieuwe genomische technieken).
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • van den Berg, Maarten, Supervisor
  • van Langen, Irene, Supervisor
  • Tintelen ,van, Peter, Supervisor
Datum van toekenning5-mrt.-2014
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
Gedrukte ISBN's9789462590458
StatusPublished - 2014

Citeer dit