INHIBIN AS A MARKER FOR GRANULOSA-CELL TUMORS

RE LAPPOHN, HG BURGER, J BOUMA, M BANGAH, M KRANS, HWA DEBRUIJN

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

327 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)790-793
Aantal pagina's4
TijdschriftNew England Journal of Medicine
Volume321
Nummer van het tijdschrift12
StatusPublished - 21-sep-1989

Citeer dit