Inhibition of beta-catenin/CBP signalling improves airway epithelial barrier function and suppresses CCL20 release

Virinchi N. S. Kuchibhotla, Marnix R. Jonker, Harold G. de Bruin, Jacobien A. Noordhoek, Darryl A. Knight, Martijn C. Nawijn, Irene H. Heijink*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
56 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1786-1789
Aantal pagina's4
TijdschriftAllergy
Volume75
Nummer van het tijdschrift7
Vroegere onlinedatum6-feb-2020
DOI's
StatusPublished - 1-jul-2020

Citeer dit