Inhibition of biliary phospholipid and cholesterol secretion by organic anions affects bile canalicular membrane composition and fluidity

HJ Verkade*

*Corresponding author voor dit werk

Onderzoeksoutput: EditorialAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)481-485
Aantal pagina's5
TijdschriftJournal of gastroenterology
Volume35
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusPublished - jun.-2000

Citeer dit