Inhibition of p38 kinase suppresses the development of psoriasis-like lesions in a human skin transplant model of psoriasis

K. Mihara*, G. R. Elliott, A. M. Boots, R. L. Nelissen

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: LetterAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)455-457
Aantal pagina's4
TijdschriftBRITISH JOURNAL OF DERMATOLOGY
Volume167
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - aug-2012

Citeer dit