Inhibition of renal allograft rejection by blocking the costimulatory pathway in primates

M Ossevoort, J Ringers, E Kuhn, K Lorre, L Boon, Y van den Hout, JA Bruijn, M de Boer, P de Waele, M Jonker

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)S64
Aantal pagina's1
TijdschriftTransplantation
Volume67
Nummer van het tijdschrift7
StatusPublished - 15-apr.-1999
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit