Inhibitor-2 in vivo enhances protein phosphatase-1 activity and suppresses learning and memory: Possible implication for the progression of tau pathology

Suzanne M C Bezema*, Sophie Jöbkes, Renate Kat

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
217 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)3409-3411
Aantal pagina's3
TijdschriftThe Journal of Neuroscience
Volume36
Nummer van het tijdschrift12
DOI's
StatusPublished - 23-mrt-2016

Citeer dit