INITIAL EVENTS IN RADIATION-INDUCED ATHEROMATOSIS .4. LIPID-COMPOSITION OF RADIATION-INDUCED PLAQUES

AWT KONINGS*, CT SMITSIBINGA, HB LAMBERTS

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  16 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)134-138
  Aantal pagina's5
  TijdschriftStrahlentherapie
  Volume156
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusPublished - 1980

  Citeer dit