Initiatiefrijk en functie-inhoudelijk presteren: De regulatiestrategieën van leiders in relatie tot het functioneren van medewerkers

Dagmar A. Beudeker*, Floor A. Rink, Naomi Ellemers, Roland W. B. Blonk

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)277-292
Aantal pagina's16
TijdschriftGedrag & Organisatie
Volume26
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - sep-2013

Citeer dit