Initiation and inhibition of wrist movements in parkinson patients and healthy controls

C. M. Toxopeus, J. Gooijers, B. M. de Jong, G. Valsan, B. A. Conway, J. H. van der Hoeven, K. L. Leenders, N. M. Maurits

  OnderzoeksoutputAcademic

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)S346-S346
  Aantal pagina's1
  TijdschriftMovement Disorders
  Volume25
  Nummer van het tijdschrift7
  StatusPublished - 2010
  Evenement14th International Congress of Parkinson's Disease and Movement Disorders - Buenos Aires, Argentina
  Duur: 13-jun.-201017-jun.-2010

  Citeer dit