Inleiding tot de studie van het Nederlandsche strafrecht - 1889: Gerard Anton van Hamel (1842-1917)

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)132-135
TijdschriftPro Memorie, Bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden
Volume21
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 2020

Citeer dit