Inleiding: werkt de reïntegratiemarkt? De gevolgen van privatisering voor de reíntegratie

R.J.J. Wielers, P. De Beer

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)90 - 93
TijdschriftTijdschrift voor Arbeidsvraagstukken
Volume23
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 2007

Citeer dit