Innate and adaptive immune effects of chicory root dietary fibers

Leonie Vogt

  Onderzoeksoutput

  1943 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Metadatastudies bevestigen dat voedingsvezels het risico op verschillende ziekten verminderen en een gunstig kunnen zijn voor het immuunsysteem. Omdat ze verschillende structuren hebben, zijn er verschillen in de werking van deze vezels. Inuline-type fructanen (ITFs) zijn veelvoorkomende vezels in cichoreiwortel en zijn gebruikt om labtechnieken te onwikkelen, waarmee de effecten van cichoreivezels op het immuunsysteem en de darmbarrière in kaart kunnen worden gebracht.
  Wij hebben ontdekt dat immuuncellen bij contact met korte keten ITFs, een ‘OK-signaal’ afgeven, zodat immuunreacties geremd worden. Bij contact met lange keten ITFs gaven de immuuncellen juist ‘alarmsignalen’ af, waardoor activatie van het immuunsysteem in het lichaam kan optreden. Dit werd bevestigd in een humane studie in jongvolwassenen, waarin extra vezelinname de reactie op een hepatitis B vaccinatie remde (korte ketens) of juist stimuleerde (lange ketens). Hepatitis B vaccinatie is een veilige en gecontroleerde manier om het effect van voedingsvezels op het immuunsysteem te bestuderen.
  Het type receptoren op de immuuncellen waar de vezels door herkend worden, komen ook voor op de darmwand, het epitheel. Deze receptoren reguleren de darmbarrière, zodat de darminhoud niet naar omliggende weefsels kan lekken. Door darmepitheelcellen te stimuleren met korte keten ITFs werd de barrièrefunctie beschermd tegen de schadelijke invloed van een ontsteking opwekkende chemische stof, maar dit effect was afwezig bij lange keten ITFs.
  Cellulose en pectine zijn de hoofdbestanddelen van het restproduct cichoreiwortelpulp, en door deze vezels te bestuderen met dezelfde technieken, is gebleken dat ook deze vezels veelbelovende ingrediënten zijn om te gebruiken in gezondheids-bevorderende voedingsproducten.
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • de Vos, Paul, Supervisor
  • Faas, Marijke, Co-supervisor
  Datum van toekenning12-okt.-2015
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-90-367-8174-9
  Elektronische ISBN's978-90-367-8173-2
  StatusPublished - 2015

  Citeer dit