Innovative issues in clinical cytopathology: quality matters

Onderzoeksoutput

762 Downloads (Pure)

Samenvatting

Bij klinische cytopathologie worden in tegenstelling tot de histopathologie geen cellen in weefselverband beoordeeld, maar losse cellen afkomstig van allerlei organen en lichaamsholten. Kwaliteitsborging en -controle binnen dit subspecialisme zijn blijvend noodzakelijk om aanpassingen en verbeteringen in de toekomst te kunnen verwezenlijken. Dit geheel bestaat uit meerdere categorieën, zoals kwaliteitsaspecten bij het verkrijgen van het celmateriaal, het verwerken van celmateriaal, kritische evaluatie van de toepassing van nieuwe technieken op celmateriaal, de cytodiagnostische vaardigheden, de verslaglegging en de klinische relevantie van cytologische diagnostiek. In dit proefschrift werden een aantal van deze categorieën onderzocht. Zo werd in het kader van controle op verkrijging van celmateriaal de kans op fout-positieve cytologische uitslagen door contaminatie van het werkkanaal van een endoscoop onderzocht. Dit gebeurde bij stadiëringen van patiënten met slokdarmkanker. In het kader van verwerken van celmateriaal en kritische evaluatie van de toepassing van nieuwe technieken werd een alternatieve dunne laag methode van baarmoederhalsuitrijkjes bestudeerd, werd de waarde van een nieuwe celblok methode onderzocht en werd bekeken of het mogelijk is om urine cytologisch te beoordelen door middel van computer-ondersteund screenen. Tot slot werd de klinische relevantie van cytologische diagnostische follow-up van goedaardige nodulaire schildklier afwijkingen geëvalueerd. Deze studie toonde dat het verantwoord is om na een initiële goedaardige cytologische diagnose uit echo-geleid verkregen representatief FNA celmateriaal en na bespreking van de patiënt, liefst in het multidisciplinaire overleg, alleen dan vervolg FNA’s te laten verrichten wanneer bij patiënten klinische of radiologische veranderingen in de schildklierafwijkingen worden gezien.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Suurmeijer, Albert, Supervisor
Datum van toekenning11-jun-2014
Uitgave[S.l.]
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-367-7035-4
Elektronische ISBN's978-90-367-7034-7
StatusPublished - 2014

Citeer dit