INORGANIC RING-SYSTEMS OF PHYSIOLOGICAL IMPORTANCE .2. SUBSTITUENT EFFECTS IN THE AZIRIDINOLYSIS OF (NPCL2)3

AA VANDERHUIZEN, AP JEKEL, JK BOLHUIS, D KEEKSTRA, WH OUSEMA, JC VANDEGRAMPEL

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)85-90
Aantal pagina's6
TijdschriftInorganica chimica acta-Bioinorganic chemistry
Volume66
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 1982

Citeer dit