INSECT PUPIL MECHANISMS .3. PIGMENT MIGRATION IN DRAGONFLY OCELLI

DG STAVENGA*, GD BERNARD, RL CHAPPELL, M WILSON

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)199-205
Aantal pagina's7
TijdschriftJournal of Comparative Physiology
Volume129
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 1979

Citeer dit