Insect retinal pigments: Spectral characteristics and physiological functions

DG Stavenga*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutputpeer review

28 Citaten (Scopus)
505 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)231-259
Aantal pagina's29
TijdschriftProgress in Retinal and Eye Research
Volume15
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - 1995

Citeer dit