Insect sex determination: A cascade of mechanisms

Eveline C Verhulst, Louis van de Zande

OnderzoeksoutputAcademic

3 Citaten (Scopus)
228 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)5-6
Aantal pagina's2
TijdschriftSexual development : genetics, molecular biology, evolution, endocrinology, embryology, and pathology of sex determination and differentiation
Volume8
Nummer van het tijdschrift1-3
DOI's
StatusPublished - mrt.-2014

Citeer dit