Insensible Water Loss and Metabolic Rate in Low Birthweight Newborn Infants

A OKKEN*, J.H.P. Jonxis, P. Rispens, W.G. Zijlstra

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  13 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)1072-1075
  Aantal pagina's4
  TijdschriftPediatric Research
  Volume13
  Nummer van het tijdschrift9
  DOI's
  StatusPublished - 1979

  Citeer dit