Insight and neurocognitive function in schizophrenia

A Aleman*, EHF de Haan, RS Kahn

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

15 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)241-242
Aantal pagina's2
TijdschriftJournal of neuropsychiatry and clinical neurosciences
Volume14
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 2002

Citeer dit