Insights into current accounting research in The Netherlands: Report on the 4th Dutch Accounting Research Conference

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

213 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)283-284
Aantal pagina's2
TijdschriftMaandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie
Volume92
Nummer van het tijdschrift9/10
DOI's
StatusPublished - 2018

Citeer dit