Insights into the transport mechanism of energy-coupling factor transporters

Weronika Karolina Stanek

Onderzoeksoutput: Thesis fully internal (DIV)

1072 Downloads (Pure)

Samenvatting

Vitamines zijn essentiële nutriënten voor organismen. Veel organismen zijn afhankelijk van cofactoren die worden opgenomen vanuit de omgeving. Hoewel er bio-synthetische routes voor de productie van deze moleculen zijn hebben sommige organismen geen complete bio-synthetische route ontwikkeld en halen de bouwstenen hierom uit de extracellulaire omgeving. Hiervoor vindt selectieve opname plaats d.m.v. transporteiwitten in het celmembraan. Het belang van transportsystemen voor de opname van nutriënten is zichtbaar in de hoeveelheid genen die transleren voor transporteiwitten in het prokaryotische genoom (tot wel 16%). Transporters zijn eiwitten die vaak geoptimaliseerd zijn voor de opname van specifieke substraten of een groep substraten. De mechanismen onderliggend aan het transport kunnen daarbij sterk variëren. Het is enorm interessant hoe in de natuur verschillende oplossingen zijn geëvolueerd voor het transport van zo’n diversiteit van opgeloste stoffen. Ons werk concentreert zich rondom Energy-Coupling Factor (ECF) transporters. Deze unieke transporters gebruiken de energie opgeslagen in de vorm van ATP om het transport van vitamines en micronutriënten over het lipiden membraan te transporteren.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Slotboom, Dirk, Supervisor
  • Poolman, Berend, Supervisor
Datum van toekenning26-okt.-2018
Plaats van publicatie[Groningen]
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-94-034-1052-4
Elektronische ISBN's978-94-034-1051-7
StatusPublished - 2018

Citeer dit