Insights of Patients and Clinicians on the Promise of the Experience Sampling Method for Psychiatric Care

Fionneke M Bos*, Evelien Snippe, Richard Bruggeman, Marieke Wichers, Lian van der Krieke

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

56 Citaten (Scopus)
125 Downloads (Pure)

Zoekresultaten