Insights of Patients and Clinicians on the Promise of the Experience Sampling Method for Psychiatric Care

Fionneke M Bos*, Evelien Snippe, Richard Bruggeman, Marieke Wichers, Lian van der Krieke

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

56 Citaten (Scopus)
124 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Insights of Patients and Clinicians on the Promise of the Experience Sampling Method for Psychiatric Care'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Psychology

Nursing and Health Professions

Keyphrases