Insights uncovered from experiencing a rise in the incidence of gestational diabetes at a Melbourne hospital. Reply to Ng E, Neff M, Sztal-Mazer S

Sarah H. Koning, Jelmer J. van Zanden, Klaas Hoogenberg, Helen L. Lutgers, Alberdina W. Klomp, Fleurisca J. Korteweg, Aren J. van Loon, Bruce H. R. Wolffenbuttel*, Paul P. van den Berg

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1884-1885
Aantal pagina's2
TijdschriftDiabetologia
Volume61
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusPublished - aug-2018

Citeer dit