Inspiratie voor de toekomstbestendige stad: boekrecensie: The Flexible City. Sustainable Solutions for a Europe in Transition, Rotterdam: nai010 Publishers, 216 p., ISBN 978-94-6208-287-8

OnderzoeksoutputProfessional

1 Downloads (Pure)
Vertaalde titel van de bijdrageInspiration for the future-proof city: Book review The Flexible City
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)69-71
Aantal pagina's3
TijdschriftRooilijn
Volume50
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 1-feb-2017

Citeer dit