Instability in lumbar spondylolisthesis: a radiologic study of several concepts

L. Penning*, J.R. Blickman

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  67 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)293-301
  Aantal pagina's9
  TijdschriftAmerican Journal of Roentgenology
  Volume134
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusPublished - 1980

  Citeer dit