Instaprechten met betrekking tot zakelijke rechten

A.D.Y. van der Geest, Björn Hoops

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

125 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)845-852
Aantal pagina's8
TijdschriftWPNR Weekblad voor Privaatrecht Notariaat en Registratie
Volume152
Nummer van het tijdschrift7345
StatusPublished - 30-okt.-2021

Citeer dit