Institutions for adaption to climate change: comparing National Adaptation Strategies in Europe

C. Termeer, R. Biesbroek, M.A. van den Brink

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

39 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)41-53
Aantal pagina's13
TijdschriftEuropean Political Science
Volume11
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - 2012

Citeer dit