INSTRUMENTAL STRAIGHT-LEG RAISING - RESULTS IN HEALTHY-SUBJECTS

LN GOEKEN, AL HOF

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  33 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)194-203
  Aantal pagina's10
  TijdschriftArchives of Physical Medicine and Rehabilitation
  Volume74
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusPublished - feb.-1993

  Citeer dit