INSTRUMENTAL STRAIGHT-LEG RAISING - RESULTS IN PATIENTS

LN GOEKEN*, AL HOF

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

  20 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)470-477
  Aantal pagina's8
  TijdschriftArchives of Physical Medicine and Rehabilitation
  Volume75
  Nummer van het tijdschrift4
  StatusPublished - apr.-1994

  Citeer dit