Instruments for measuring psychopathology in psychiatric training

M.W. Hengeveld, R.C. Van Der Mast, W.A. Nolen

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)717 - 720
TijdschriftTijdschrift voor Psychiatrie
Volume46
Nummer van het tijdschrift10
StatusPublished - 2004

Citeer dit