Instruments for measuring quality of educational environments: Validation not required any longer?

Johanna Schonrock-Adema*, Janke Cohen - Schotanus

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  1 Citaat (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)181-182
  Aantal pagina's2
  TijdschriftMedical Teacher
  Volume32
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusPublished - 2010

  Citeer dit