Insubstantial Voices: Some Observations on the Hymns of Callimachus

M Annette Harder*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  21 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)384-394
  Aantal pagina's11
  TijdschriftThe Classical Quarterly
  Volume42
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusPublished - 1992

  Citeer dit