Integrale ouderenzorg – integrale hulpverleners?

Marleen J. B. M. Goumans*, Evelyn Finnema

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)35-38
Aantal pagina's3
TijdschriftGeron
Volume10
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 2008
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit