Integrated reporting en Assurance

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

89 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)552-562
Aantal pagina's11
TijdschriftMaandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie
Volume85
Nummer van het tijdschrift11
StatusPublished - nov-2011
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit