Integrating general and local context-dependent factors into a framework for analysing business sectors in Bottom-of-the-Pyramid emerging markets

Maaike Maren Broeksma, Bartjan Pennink

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  52 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Artikelnummervol 5, no 2
  Pagina's (van-tot)85-118
  Aantal pagina's33
  TijdschriftCentral European Review of Economics and Management
  Volume5
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusPublished - 2021

  Citeer dit