Integrations of microfinance and business development services: Empirical evidence on microfinance institutions and clients

Vertaalde titel van de bijdrage: Integrations of microfinance and business development services: Empirical evidence on microfinance institutions and clients

Onderzoeksoutput

1052 Downloads (Pure)

Samenvatting

Dit proefschrift onderzoekt de relevantie van een integratie van bedrijfstrainingen met microfinancieringsdiensten op de prestaties van microfinancieringsinstituties (MFIs) en hun clienten. Het belangrijkste deel van dit proefschrift heeft betrekking op een gerandomiseerd experiment dat is uitgevoerd met TYM, een van de grootse MFIs in Vietnam. We hebben door middel van een loterij vrouwen die lid zijn van TYM ingedeeld in drie groepen: 1) vrouwen die nog geen bedrijfstraining krijgen; 2) vrouwen die een bedrijfstraining krijgen en 3) vrouwen die een bedrijfstraining krijgen en ook hun partners mee mogen nemen naar de trainingen. De bedrijfstraining bestond uit 7 trainingen gebaseerd op trainingsmateriaal dat is ontwikkeld door de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO). Het experiment laat zien dat een bedrijfstraining leidt tot een significante verbetering in de bedrijfskennis en de bedrijfsvoering van vrouwen die van TYM geld lenen. Bovendien blijkt dat de bedrijfstraining een positief effect heeft op de bedrijfsprestaties van door vrouwen geleide bedrijven. Het experiment levert echter geen bewijs voor een positief effect op de bedrijfsprestaties van vrouwen indien ook hun partners de trainingen bijwonen.
Vertaalde titel van de bijdrageIntegrations of microfinance and business development services: Empirical evidence on microfinance institutions and clients
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Lensink, Robert, Supervisor
  • Bulte, E.H., Supervisor, Externe Persoon
Datum van toekenning17-nov.-2014
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-367-7400-0
Elektronische ISBN's978-90-367-7399-7
StatusPublished - 2014

Citeer dit