Intelligence and Developmental Scales 2 (IDS-2)

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

623 Downloads (Pure)
Vertaalde titel van de bijdrageIntelligentie- en ontwikkelingsschalen 2
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)44-49
Aantal pagina's6
TijdschriftNeuropraxis
Volume24
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - 18-mrt.-2020

Citeer dit