Intelligent Planning: Meaningful Methods for Sensitive Situations by Ray Wyatt

Henk Voogd*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademic

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)356-357
  Aantal pagina's2
  TijdschriftTown Planning Review
  Volume60
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusPublished - jul-1989

  Citeer dit