Intensive care medicine curricula in Europe

J. E. Tulleken*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  2 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)2241-2241
  Aantal pagina's1
  TijdschriftIntensive Care Medicine
  Volume41
  Nummer van het tijdschrift12
  DOI's
  StatusPublished - dec.-2015

  Citeer dit