Intensieve pedagogische thuishulp: kinduitkomsten en het voorkómen van uithuisplaatsing

OnderzoeksoutputAcademic

Vertaalde titel van de bijdrageIntensive family preservation services: child outcomes and placement prevention
Originele taal-2Dutch
TitelGezinnen met complexe en meervoudige problemen
StatusSubmitted - 2018

Citeer dit