Intentions rationnelles et acceptations et délibération

O. Roy

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2French
Pagina's (van-tot)525 - 546
Aantal pagina's22
TijdschriftPhilosophiques
Volume35
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 2008

Citeer dit