Inter- and Intraspecific Sod Responses to Irradiance in Antarctic Marine Microalgae

P. J. Janknegt, W. H. van de Poll, J. Roggeveld, T. S. Gechev, A. G. J. Buma

  OnderzoeksoutputAcademic

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)49
  Aantal pagina's1
  TijdschriftPhycologia
  Volume44
  Nummer van het tijdschrift4
  StatusPublished - jul.-2005

  Citeer dit