INTER-GROUP PERCEPTION IN INDIVIDUAL AND COLLECTIVE ENCOUNTERS

A VANKNIPPENBERG*, A PRUYN, H WILKE

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)187-193
Aantal pagina's7
TijdschriftEuropean Journal of Social Psychology
Volume12
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 1982

Citeer dit