Inter-professional education and primary care: EFPC position paper

Robin Miller, Nynke Scherpbier, Loes van Amsterdam, Virgínia Guedes, Peter Pype

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

31 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Inter-professional education and primary care: EFPC position paper'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science

Nursing and Health Professions

Social Sciences

Keyphrases