Interactief internetgebruik in tijden van verkiezingskoorts - Een analyse van de gebruikers van "Wij kiezen partij voor u" in 2003 en 2004

W.G. Teepe, M Hooghe

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)73 - 88
Aantal pagina's15
TijdschriftSamenleving en Politiek
StatusPublished - 2005

Citeer dit