Interaction between Epac1 and miRNA-7 in airway smooth muscle cells

Anouk Oldenburger*, Boy van Basten, Wierd Kooistra, Herman Meurs, Harm Maarsingh, Guido Krenning, Wim Timens, Martina Schmidt

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)795-797
Aantal pagina's3
TijdschriftNaunyn-Schmiedebergs Archives of Pharmacology
Volume387
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusPublished - aug.-2014

Citeer dit