Interaction between ribosomes and SecYEG/YidC in bacteria

Andy Wu

Onderzoeksoutput

489 Downloads (Pure)

Samenvatting

Elke levende cel wordt omgegeven door een membraan dat het binnenste van de cel scheidt van de omgeving. In het membraan bevinden zich eiwitten die functies uitvoeren die essentieel zijn voor het overleven van de cel.
Een centrale vraag is hoe deze membraaneiwitten in het membraan terechtkomen zonder dat de integriteit van de cel verloren gaat. Belangrijk inzicht hierin is met name verkregen door dit proces te bestuderen in bacteriƫn, waarin het op een vergelijkbare manier verloopt als in menselijke cellen. Membraaneiwitten worden in de cel gesynthetiseerd door ribosomen en vervolgens naar het in het membraan gelegen Sec-translocon gebracht. Naast het Sec-translocon kan ook het zogenaamde YidC insertase membraaneiwitten inserteren. Uit het proefschrift van Zht Cheng Wu blijkt dat de binding van ribosomen aan het Sec-translocon of het YidC insertase een kritische stap is gedurende de vroege stadia van membraaninsertie. Ribosomen binden alleen specifiek aan het Sec-translocon of YidC wanneer ze geladen zijn met nieuw aangemaakte membraaneiwitten. Sommige bacteriƫn beschikken over meerdere YidC insertases met verschillende functies. Anders dan voorheen werd gesuggereerd blijken deze YidC insertases op een gelijke manier ribosomen te binden. De functionele verschillen moeten daarom gelegen zijn in substraatspecificiteit en niet in het werkingsmechanisme. Deze nieuwe inzichten zijn van belang voor, bijvoorbeeld, de verdere ontwikkeling van antibiotica gericht tegen het membraaneiwit insertie proces, een activiteit die essentieel is voor de levensvatbaarheid van de cel.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Driessen, Arnold, Supervisor
Datum van toekenning13-jun.-2014
Plaats van publicatie[S.l.]
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-367-7050-7
Elektronische ISBN's978-90-367-7051-4
StatusPublished - 2014

Citeer dit