INTERACTION OF LOW-ENERGY (5-10KEV) ARGON ATOMS AND IONS WITH A CU(100) SURFACE - ION FRACTION, IONIZATION AND NEUTRALIZATION

SB LUITJENS, AJ ALGRA, EPTM SUURMEIJER, AL BOERS

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  35 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)652-670
  Aantal pagina's19
  TijdschriftSurface Science
  Volume99
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusPublished - 1980

  Citeer dit